Bahan Bakar Air hybrid pada Toyota Kijang Innova 2005

 

 
 
 
 
 

 

jokoenergy.com